Kazimierz Dolny, ul. Puławska 116

Projekt budowlany remontu instalacji wewnętrznych i aranżacja wnętrz hotelu „Spichlerz pod Żurawiem”:

  • powierzchnia użytkowa 1 804,0 m²
  • budynek wpisany do Rejestru Zabytków
  • inwestor: Konsmed sp. z o.o.
  • luty 2016 r.