Łódź, ul. Gajcego

Projekt budowlano-wykonawczy budowy zespołu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garażami w obrysie budynków:

  • zespół 4 budynków
  • powierzchnia użytkowa budynków 352,23 m2
  • kubatura zespołu budynków 1 580,00 m3 
  • inwestor: Belgijska Aleja sp. z o.o.
  • styczeń 2021 r.