Łódź, ul. Konstantynowska 38/40

Projekt budowlany i wykonawczy dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na wspólnym garażu podziemnym, z usługami, z zewnętrznymi instalacjami na terenie:

  • powierzchnia użytkowa usług 189,55 m²
  • powierzchnia użytkowa mieszkań 2 760,83 m²
  • kubatura 17 697,17 m³
  • 49 mieszkań
  • inwestor: Famel sp. z o.o.
  • grudzień 2020 r.