Łódź, ul. Legionów

Projekt budowlany i wykonawczy dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, apartamentowego, sześciokondygnacyjnego z usługami w parterze i garażem podziemnym:

  • powierzchnia użytkowa 4 918,7 m²
  • kubatura 28 993 m³
  • 70 mieszkań
  • inwestor: Emerald Development Sp. z o.o.
  • czerwiec 2010 r.