Łódź, ul. Lipowa 28

Projekt budowlano–wykonawczy związany z rewitalizacją budynków w ramach programu „MIA100 kamienic” obejmujący remont i prace konserwatorskie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz kosztorysem inwestorskim:

  • budynek wpisany do Ewidencji Zabytków
  • powierzchnia użytkowa 855,56 m²
  • kubatura 4 080 m³
  • inwestor: Miasto Łódź reprezentowane przez Administrację Nieruchomości Łódź – Polesie „Zielony Rynek”
  • listopad 2012 r.