Łódź, ul. Listopadowa

Projekt budowlano–wykonawczy budowy czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z układem dróg wewnętrznych; każdy budynek ma:

  • cztery mieszkania
  • powierzchnię użytkową 350,75 m²
  • kubaturę 1 923,76 m³
  • łącznie 32 naziemne miejsca postojowe
  • inwestor: Gaudium sp. z o.o. sp. k.