Łódź, ul. Maszynowa 23

Projekt budowlano-wykonawczy dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z przedszkolem w parterze, z zewnętrznymi instalacjami:

  • powierzchnia użytkowa 529,72 m²
  • kubatura 2 661,1 m³
  • inwestor: prywatny
  • sierpień 2018 r.