Łódź, ul. Nawrot 84/86

Projekt budowlany i wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą:

  • powierzchnia użytkowa usług 213,76 m²
  • powierzchnia użytkowa mieszkań 2 613,58 m²
  • kubatura 17 992,90 m³
  • 70 mieszkań
  • inwestor: EM Development sp. z o.o.
  • grudzień 2020 r.