Łódź, ul. Przędzalniana 64/66a

Projekt budowlany i wykonawczy budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zewnętrznymi instalacjami, wewnętrznym układem komunikacyjnym, naziemnymi miejscami parkingowymi:

  • 171 mieszkań
  • 204 miejsca parkingowe
  • powierzchnia użytkowa użytkowa 10 067,08 m²
  • kubatura bud. nr 1 – 19 331,01 m³
  • kubatura bud. nr 2 – 28 586,47 m³
  • inwestor: Artom Budownictwo sp. z o.o.
  • październik 2018 r.