Łódź, ul. Raciborskiego (Byszewska)

Projekt budowlany i wykonawczy budowy nowoczesnego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem, instalacjami: wodną, elektryczną, gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków, zjazdem oraz ogrodzeniem:

  • powierzchnia użytkowa 358,05 m²
  • kubatura 1 982,87 m³
  • inwestor: prywatny
  • grudzień 2016 r.