Łódź, ul. Zielona 33

Projekt budowlano–wykonawczy związany z rewitalizacją budynków w ramach programu „MIA100 kamienic” obejmujący przebudowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, z usługami w parterze, czterokondygnacyjnego, frontowego i lewej oficyny z instalacjami wewnętrznymi:

  • powierzchnia całkowita 2 189,4 m²
  • kubatura 8 930 m³
  • 31 mieszkań
  • projekt uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków
  • inwestor: Miasto Łódź reprezentowane przez Administrację Nieruchomości Łódź – Polesie „Zakątna”
  • październik 2012 r.