Łódź, ul. Więckowskiego 32

Projekt budowlano–wykonawczy związany z rewitalizacją budynków w ramach programu „MIA100 kamienic” obejmujący przebudowę oraz ekspertyzę techniczną budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego, frontowego, prawej, lewej i poprzecznej oficyny z instalacjami wewnętrznymi:

  • powierzchnia użytkowa 2 207,3 m²
  • kubatura 13 549 m³
  • inwestor: Miasto Łódź reprezentowane przez Administrację Nieruchomości Łódź – Polesie „Zakątna”
  • grudzień 2011 r.