Oferta biura architektonicznego

Oferujemy Państwu profesjonalne i kompleksowe projektowanie wraz z koordynacją inwestycji. Tworzymy pełnobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową, pozwalającą zrealizować każdą inwestycję. Wieloletnie doświadczenie oraz mnogość realizacji o różnym zakresie pozwalają nam doradzić Państwu najkorzystniejsze rozwiązania i optymalnie zaprojektować nieruchomość.

Nasza oferta

 • Analiza i sprawdzenie możliwości zagospodarowania terenów inwestycyjnych oraz opłacalności i celowości inwestycji
 • Obsługa formalno-prawna w imieniu inwestora
 • Uzyskiwanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
 • Uzyskiwanie Warunków przyłączenie od gestorów sieci
 • Uzyskiwanie Decyzji środowiskowych
 • Projekty urbanistyczne: osiedla i zespoły budynków
 • Pełnobranżowe projekty budowlane i wykonawcze:
  • budynki wielorodzinne
  • budynki apartamentowe
  • budynki zamieszkania zbiorowego
  • budynki komercyjne
  • budynki biurowe
  • stacje benzynowe, stacje kontroli pojazdów, myjnie samochodowe
  • aranżacje wnętrz i projekty mebli
 • Rewitalizacja obiektów zabytkowych
 • Remonty i przebudowy kamienic
 • Rozbudowy i nadbudowy budynków istniejących
 • Audyty i charakterystyki energetyczne
 • Ekspertyzy i orzeczenia o stanie technicznym budynków
 • Inwentaryzacje budowlane i do zaświadczenia o samodzielności lokali
 • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Jak pracujemy?

Kompleksowo! Z myślą o Państwa interesie i finalnym efekcie – estetycznym i praktycznym.

01

Analiza potrzeb

Potrzeby inwestora, możliwości, analiza rynkowa.

02

Koncepcja

Propozycja pogodzenia potrzeb inwestora z realiami rynkowymi.

03

Projekt

Wykonanie projektu w ustalonym zakresie.

04

Formalności

Uzyskiwanie wszelkich decyzji i prowadzenie dokumentacji.