Brzeziny, ul. Św. Anny 33/35

Projekt budowlany z elementami wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową remontu elewacji wraz z elementami przynależnymi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, wpisanej do Ewidencji Zabytków:

  • kubatura 3 050,0 m³
  • inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna w Brzezinach
  • kwiecień 2013 r.