Łódź, ul. Wschodnia 40

Projekt budowlano–wykonawczy związany z rewitalizacją budynków w ramach programu „MIA100 kamienic” obejmujący przebudowę, inwentaryzację architektoniczno–budowlaną oraz ekspertyzę techniczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego, frontowego i lewej oficyny z instalacjami wewnętrznymi:

  • powierzchnia użytkowa 969,2 m²
  • kubatura 5 310 m³
  • 20 mieszkań
  • inwestor: Miasto Łódź reprezentowane przez Administrację Nieruchomości Łódź – Śródmieście „Kamińskiego”
  • luty 2012 r.