Łódź, ul. Zgierska

Koncepcja architektoniczno-budowlana zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażami podziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym, zjazdami, zewnętrznymi parkingami wraz z infrastrukturą:

  • 589 mieszkań
  • powierzchnia użytkowa 33 297,40 m²
  • inwestor: Polnord S.A.
  • wrzesień 2017 r.