Łódź, ul. Nowe Sady 85

Projekt budowlany i wykonawczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym i częściowo w przyziemiu: budynek sześciokondygnacyjny 87…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Nawrot 84/86

Projekt budowlany i wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą: powierzchnia użytkowa usług 213,76…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Zgierska

Koncepcja architektoniczno-budowlana zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażami podziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym, zjazdami, zewnętrznymi parkingami wraz…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Przędzalniana 64/66a

Projekt budowlany i wykonawczy budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zewnętrznymi instalacjami, wewnętrznym układem komunikacyjnym, naziemnymi miejscami…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Żubrowej 13

Projekt budowlany i wykonawczy budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługą w parterze, z garażem podziemnym oraz infrastrukturą: powierzchnia użytkowa 1…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Mielczarskiego 9

Projekt budowlany i wykonawczy budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami w parterze, z garażem podziemnym: budynek sześciokondygnacyjny 22 miejsca parkingowe…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Wschodnia 40

Projekt budowlano–wykonawczy związany z rewitalizacją budynków w ramach programu „MIA100 kamienic” obejmujący przebudowę, inwentaryzację architektoniczno–budowlaną oraz ekspertyzę techniczną budynku mieszkalnego…
Czytaj więcej