Łódź, ul. Wschodnia 40

Projekt budowlano–wykonawczy związany z rewitalizacją budynków w ramach programu „MIA100 kamienic” obejmujący przebudowę, inwentaryzację architektoniczno–budowlaną oraz ekspertyzę techniczną budynku mieszkalnego…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Zielona 33

Projekt budowlano–wykonawczy związany z rewitalizacją budynków w ramach programu „MIA100 kamienic” obejmujący przebudowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, z usługami w parterze,…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Maszynowa 23

Projekt budowlano-wykonawczy dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z przedszkolem w parterze, z zewnętrznymi instalacjami: powierzchnia użytkowa 529,72 m² kubatura 2 661,1…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Wrześnieńska 6a

Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz czterech lokali mieszkalnych: powierzchnia użytkowa 193,0 m² projekt docieplenia i kolorystyki inwestor: prywatny sierpień 2013 r.
Czytaj więcej

Łódź, ul. Legionów

Projekt budowlany i wykonawczy dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, apartamentowego, sześciokondygnacyjnego z usługami w parterze i garażem podziemnym: powierzchnia użytkowa 4…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Lipowa 28

Projekt budowlano–wykonawczy związany z rewitalizacją budynków w ramach programu „MIA100 kamienic” obejmujący remont i prace konserwatorskie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Jęczmienna 33

Projekt budowlany budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem w przyziemiu: 74 mieszkania 83 miejsca parkingowe powierzchnia użytkowa 4 906,22 m² kubatura…
Czytaj więcej