Łódź, ul. Zielona 33

Projekt budowlano–wykonawczy związany z rewitalizacją budynków w ramach programu „MIA100 kamienic” obejmujący przebudowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, z usługami w parterze,…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Maszynowa 23

Projekt budowlano-wykonawczy dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z przedszkolem w parterze, z zewnętrznymi instalacjami: powierzchnia użytkowa 529,72 m² kubatura 2 661,1…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Legionów

Projekt budowlany i wykonawczy dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, apartamentowego, sześciokondygnacyjnego z usługami w parterze i garażem podziemnym: powierzchnia użytkowa 4…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Lipowa 28

Projekt budowlano–wykonawczy związany z rewitalizacją budynków w ramach programu „MIA100 kamienic” obejmujący remont i prace konserwatorskie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Żytnia 8

Projekt budowlany i wykonawczy budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym: powierzchnia użytkowa 1 275,39 m² kubatura 8 263,40 m³…
Czytaj więcej

Łódź, ul. Struga 49/51

Projekt budowlany i wykonawczy dla budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, apartamentowego, sześciokondygnacyjnego z usługami w parterze i garażem podziemnym: powierzchnia użytkowa…
Czytaj więcej